Jak se lepí PUR desky?

Desky lze lepit celoplošně pomocí nerezového hřebene 12mm nebo narámeček a 3tzv buchty, tak, aby plocha byla pokryta v min ploše 40%

 
 

Správně přilepení desky jsou na rámeček a 3 tzv „buchty“ , přes které se následně provádí kotvení PUR desky. Hmoždinka se o lepidlo „opírá“ a nedochází tak k deformaci – protlačení desky.

Ideální lepení je celoplošně. zubovým hladítkem 12x12x12mm, kdy je deska pokryta ve 100%.

Samozřejmostí je důkladné rozmíchání lepidla.