Jak se zakládá zateplovací systém?

Popis založení zateplovacího systému NEW THERM.

 
 

Založení zateplovacího systému NEW THERM:
– používají hliníkové zakládací profily (soklové lišty). Na zeď se kotví zatloukacími hmoždinkami.
– lišty se mohou vzájemně napojovat, pomocí plastových spojek, které umožňují jejich dilatování
– nerovnosti podkladu lze vyrovnat s pomocí plastových podložek
– První řada desek se pokládá do lože z lepicího tmelu
– Pro navázání s plošně armovanou stěrkou na povrchu systému se použije speciální na cvakávací profil s tkaninou na soklový zakládací profil