Vytvoření armovací vrstvy, jak na to?

Armovací vrstva je jednou z nejdůležitějších částí zateplovacího systému.

 
 

Lepící a armovací tmel ST04 nanášíme na PUR desky pomocí zubového hladítka. Velikost zubu min 10x10x10mm , ideálně však 12x12x12 mm. Do takto nanesené vrstvy vložíme tkaninu, perlinku R131 a hladkých nerezovým hladítkem zatlačíme, aby byla cca v 1/3 tmelu.

Nerezovým hladítkem celou vrstvu zahladíme, tak abychom docílili min. celkové tloušťky 4mm. Při použití zubového hladítka 12x12x12mm to je jednoduché docílit celkové tloušťky 4mm.

Chyba, která se stává na více, než 7/10 staveb je, že řemeslníci nepoužívají zubové hladítko na nanesení tmele. Nanáší hladkých hladítkem a nikdy tak nejsou schopni docílit v jednom pracovním, ani ve dvou pracovních krocích vrstvy 4mm. Při udělání kontrolní sondy (tj vyříznutí čtverce 20x20mm) se dá lehce zjistit, kolik mm je armovací vrstva. Pokud vrstva nebude min 4mm hrozí prokreslení spár a zátek a zviditelnění nerovnosti fasády. Opravdu si dejte pozor na spravné vytvoření armovací vrstvy.